?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 知道室内的甲醛来源是哪些?- Ȯ阳市厚盛石油化工有限公?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <script> var _contextPath="/fitting"; var _templatePath="/fitting/fduniquestyle/"; var _forbidF5=true;var _forbidCopy=false;var _forbidContextMenu=false; </script> <link href="/template/NEST40025/lib/ospod.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/NEST40025/lib/jquery.js?4.1.0_0"></script> <link href="/template/NEST40025/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST40025/lib/png.js"></script> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/template/NEST40025/lib/menu.js"></script> <!-- saved from url=(0013)about:internet --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST40025/lib/XWcss.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lib/XWcss.css"/> <link href="lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="XW_top"> <div class="XW_top"> <div class="XWtop"> <div class="rk"> 您好Q欢q光?Ȯ阳市厚盛石油化工有限公?|站Q?</div> <div class="XWtopnav"> <ul> <li><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/22752/stat/"></script></li> <li><a style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.511492.tw','知道室内的甲醛来源是哪些?- Ȯ阳市厚盛石油化工有限公?)">收藏本站</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a></li> <li><a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="XWheader"> <div class="XWheader_logo"> <a href="/"><img src="/uploads/logo/20190321044445.png" alt="Ȯ阳市厚盛石油化工有限公? width="650" height="103" /></a> </div> <div class="header_phone"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST40025/images/search.png" align="top" style="margin-right:10px" > </form> </div> </div> <div class="XWnavcont"> <div class="XWnav"> <ul> <li><a href="/">首页</a></li> <li><a href="/about/">公司?/a></li> <li><a href="/news/">新闻中心</a></li> <li><a href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a href="/news/jszl">技术资?/a></li> <li><a href="/about/about2.html">环境展示</a></li> <li><a href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="XW_banner"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=450 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20150701102615.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20150701102647.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20150703115626.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <div class="XW_container"> <div class="clearit"></div> <div class="XWpage_cont"> <div class="XW_left"> <div class="XW_cpzx"> <div class="XW_xwzx_title"></div> <div class="XW_cplb"> <ul> <li><a href="/news/type/" title="企业新闻">企业新闻</a></li> <li><a href="/news/jszl/" title="技术资?>技术资?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="XW_cpzx"> <div class="XW_cpzx_title"></div> <div class="XW_cplb"> <ul> <li><a href="/jc/" title="甲醇">甲醇</a></li> <li><a href="/jq/" title="甲醛">甲醛</a></li> <li><a href="/yec/" title="乙二?>乙二?/a></li> <li><a href="/jsq/" title="甲羃?>甲羃?/a></li> <li><a href="/bsc/" title="丙三?>丙三?/a></li> <li><a href="/hgb/" title="混合?>混合?/a></li> <li><a href="/hgb7/" title="_甲?>_甲?/a></li> <li><a href="/lhqjc/" title="化氢甲?>化氢甲?/a></li> <li><a href="/clsn/" title="ơ氯酔R">ơ氯酔R</a></li> <li><a href="/pyyj/" title="液碱">液碱</a></li> <li><a href="/pianjian/" title="片碱">片碱</a></li> <li><a href="/as/" title="铉|">铉|</a></li> </ul> </div> </div> <div class="XW_lxwm"> <p> 联系人:刘经?/p> <p> 手机Q?3903936877</p> <p> 电话Q?5936724222</p> <p> |址: <a href="http://www.511492.tw">www.511492.tw</a></p> <p> 邮箱Q?a href="mailto:"></a></p> <p> 地址Q河南省Ȯ阳市京开道与五一路交叉口向北500c\?/p> </div> </div> <div class="XW_right"> <div class="XW_cpzs"> <div class="XW_pages_title"> <div class="place">您现在的位置在:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/type/">企业新闻</a> > 详细内容 </div> <h2>新闻中心</h2> </div> </div> <div class="XW_pages_cont"> <!--pages内容--> <div class="container"> <div class="content"> <h3>知道室内的甲醛来源是哪些?/h3> <h6> 来源Q?a href='http://www.511492.tw/news/112.html'>http://www.511492.tw/news/112.html</a>    发布旉 : 2020-04-27 <p>?a href="http://www.511492.tw/">Ȯ阳甲醇</a>?a href="http://www.511492.tw/">Ȯ阳甲醛</a>?a href="http://www.511492.tw/">Ȯ阳乙二?/a>找?a href="http://www.511492.tw/">Ȯ阳永盛xa化工</a>?/p></h6> <div class="detail1" id="zoom" style="width:690px; overflow:hidden; margin-bottom:5px; line-height:28px;"> <p>  <a target="_blank" href="http://www.511492.tw/news/112.html">知道室内的甲醛来源是哪些?/a>Q只要是提到室内的甲醛那么大家想到就是装修,也是因ؓ室内甲醛标很多都是装修才出现的Q因一点,许多人就觉得房屋q年来如果没有装修过Q那肯定׃会出现甲醛超标吧Q其实不Ӟ也有可能出现房屋没有装修甲醛标现象?br /> 1、装修材料残留污染物<br /> 新房装修q程中我们所使用的装修材料,有很多自UCؓ?甲醛的”环保材料,从表面检确实是没有甲醛。但实际上家具中的甲醛关键来自黏合板材的KӞ其原材料便是甲醛和尿素溶涌Ӏ大部分生厂家都是用它来制做板材,仅仅好一点的板材使用量少一些,甲醛成分低。板材包边后验的没有甲醛,一旦这U板材激光切割开z制做成家具后,K胶溶解出的甲醛会从这U对外开放一部分蒸发出去Q这也是甲醛蒸发旉3-15q的~故?br /> 2、房屋增L家具<br /> 室内甲醛污染物的来源其实不单单只是装修的时候所D的,后期ȝ的新家具其实也是甲醛的来源之一。心呼吸除醛君徏议大家在购置新家具以后找专业的检机构进行一ơ室内空气检?br /> 3、布艺窗帘?br /> 如今一个家中里只有一个或?个宝宝,早已没了I百家的习惯性。殊不知选购新服时Z也必ȝ意,一些的不过兌服也也有甲醛标的状c甲醛做为工业生产改性剂用以毛织物中Q现阶段用甲醛印染助剂比较多的是全棉U织产品Q应用含甲醛的改性剂能提升纯布的硬度即保持全棉服饰的免整烫和抗皱。有甲醛的hl品,在大家着和应用全q程中,会慢慢释攄酸甲醛,Ҏw体呼吸pȝ及肌肤触引起呼吔R炎症和皮肤真菌感染,q会l箋对双眼造成刺激性。长期性着非常Ҏ引v皮肤q敏Q比较严重还可引L证?br /> 心呼吔R醛君温馨提示您:购买新服之后用食盐水R泡,随后再洗q净Q自焉风晑ֹ后再着?br /> 以上是<b>Ȯ阳甲醛</b>为您介绍的:“知道室内的甲醛来源是哪些吗”的相关知识炏V如果您q有其他疑问或者是想了解项目,可以在线咨询客服Q或者是留言Q会有专业h员回复?br /></p> </div> <div class="n_article_next" style="line-height:24px;"> <div>上一?<a href="113.html">甲醇H幅反弹可期 但上涨难以持l?/a></div> <div>下一?<a href="111.html">大量接触乙二醇对皮肤有害吗?</a></div> </div> </div> <div class="tag">相关标签Q?/div> <div class="title2">相关新闻</div> <div class="news_list"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><a href="/news/118.html">甲醇市场行情介绍</a></td> </tr> <tr> <td><a href="/news/117.html">甲醇应该怎样规范化用?</a></td> </tr> <tr> <td><a href="/news/116.html">q几q来甲醇的市情怎样Q?/a></td> </tr> <tr> <td><a href="/news/115.html">甲醇燃烧有哪些特点?</a></td> </tr> </table> </div> <div class="title2">相关产品</div> <div class="prob_list"> <div class="cn"> <h2><a href="/supply/4.html" title="乙二?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22752/202012081622319722275263226.jpg?path=www.511492.tw/uploads/cp/202012081622319722275263226.jpg" width="150" height="100" border="0" onload="imgZoomer(this,150,100)" /></a></h2> <span><a href="/supply/4.html" title="乙二?>乙二?/a></span></div> <div class="cn"> <h2><a href="/supply/3.html" title="甲醛"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22752/202012081623292692275226936.png?path=www.511492.tw/uploads/cp/202012081623292692275226936.png" width="150" height="100" border="0" onload="imgZoomer(this,150,100)" /></a></h2> <span><a href="/supply/3.html" title="甲醛">甲醛</a></span></div> <div class="cn"> <h2><a href="/supply/2.html" title="甲醇"><img src="/uploads/cp/20150627062309.jpg" width="150" height="100" border="0" onload="imgZoomer(this,150,100)" /></a></h2> <span><a href="/supply/2.html" title="甲醇">甲醇</a></span></div> <div class="cn"> <h2><a href="/supply/12.html" title="混合?><img src="/uploads/cp/20150630052820.jpg" width="150" height="100" border="0" onload="imgZoomer(this,150,100)" /></a></h2> <span><a href="/supply/12.html" title="混合?>混合?/a></span></div> </div> </div> <!--pages内容--> </div> </div> </div> <div class="clearit"></div> </div> <div id="footer"> <div class="foot"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center"> <div class="footnav"> <a href="/" rel="nofollow">首页</a> | <a href="/about/" rel="nofollow">走近我们</a> | <a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯</a> | <a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a> | <a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a> | <a href="/4g/" target="_blank">手机|站</a> | <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1255748840'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1255748840%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-06-16/"></script> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank">{lpȝ</a>   <a target="_blank">豫ICP?5000533?/a> </td> </tr> </table> </div> <div class="copyright"><div>Copyright ©www.511492.tw(<a title="Ȯ阳甲醇" href="http://www.511492.tw/" target="_parent">Ȯ阳甲醇</a>) Ȯ阳市厚盛石油化工有限公? 专业生提供 <p style="font-size:12px; font-weight:normal; display:inline;"> <a href="http://www.511492.tw" target="_blank">Ȯ阳甲醇</a>,<a href="http://www.511492.tw" target="_blank">Ȯ阳甲醛</a>?a href="http://www.511492.tw" target="_blank">Ȯ阳乙二?/a>{?Ƣ迎来电咨询!技术支持:<a >Ȯ阳易网{划</a></p>    <div class="cityspread">    <strong>热门城市推广: </strong>       </div> </div></div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <a href="http://www.511492.tw/"><span class="STYLE1">(*^^*)MG˫淨</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.48358504.buzz">dappͲʽƊʘƽ̨</a> <a href="http://www.447823.buzz">տƽ̨</a> <a href="http://www.hysrvh.buzz">ֲҵ</a> <a href="http://www.7980395.buzz">Իƭֵ</a> <a href="http://www.42817312.buzz">ֻ˺ӱ齫</a> <a href="http://www.0555352.buzz">齫ôѧ</a> <a href="http://www.012632.buzz">36ѡ7ͼ</a> <a href="http://www.qdslyk.buzz">Ĵ7ʷ</a> <a href="http://www.0559493.buzz">kappذװ</a> <a href="http://www.fsfulelp.buzz">ɽ齫</a> <a href="http://www.wuvkxxu.buzz">齫</a> <a href="http://www.5641210.buzz">jdbôӮǮ</a> <a href="http://www.387078.buzz">ʮһѡӮǮ</a> <a href="http://www.546859.buzz">36ѡ7</a> <a href="http://www.uinibt.buzz">6+1Ԥ</a> <a href="http://www.7809813.buzz">ƹ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>