?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 除甲醛常用方?- Ȯ阳市厚盛石油化工有限公?/title> <meta name="Keywords" content="除甲醛常用方?> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <script> var _contextPath="/fitting"; var _templatePath="/fitting/fduniquestyle/"; var _forbidF5=true;var _forbidCopy=false;var _forbidContextMenu=false; </script> <link href="/template/NEST40025/lib/ospod.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/NEST40025/lib/jquery.js?4.1.0_0"></script> <link href="/template/NEST40025/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST40025/lib/png.js"></script> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/template/NEST40025/lib/menu.js"></script> <!-- saved from url=(0013)about:internet --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST40025/lib/XWcss.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lib/XWcss.css"/> <link href="lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="XW_top"> <div class="XW_top"> <div class="XWtop"> <div class="rk"> 您好Q欢q光?Ȯ阳市厚盛石油化工有限公?|站Q?</div> <div class="XWtopnav"> <ul> <li><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/22752/stat/"></script></li> <li><a style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.511492.tw','除甲醛常用方?- Ȯ阳市厚盛石油化工有限公?)">收藏本站</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a></li> <li><a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="XWheader"> <div class="XWheader_logo"> <a href="/"><img src="/uploads/logo/20190321044445.png" alt="Ȯ阳市厚盛石油化工有限公? width="650" height="103" /></a> </div> <div class="header_phone"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST40025/images/search.png" align="top" style="margin-right:10px" > </form> </div> </div> <div class="XWnavcont"> <div class="XWnav"> <ul> <li><a href="/">首页</a></li> <li><a href="/about/">公司?/a></li> <li><a href="/news/">新闻中心</a></li> <li><a href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a href="/news/jszl">技术资?/a></li> <li><a href="/about/about2.html">环境展示</a></li> <li><a href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="XW_banner"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=450 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20150701102615.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20150701102647.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20150703115626.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <div class="XW_container"> <div class="clearit"></div> <div class="XWpage_cont"> <div class="XW_left"> <div class="XW_cpzx"> <div class="XW_xwzx_title"></div> <div class="XW_cplb"> <ul> <li><a href="/news/type/" title="企业新闻">企业新闻</a></li> <li><a href="/news/jszl/" title="技术资?>技术资?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="XW_cpzx"> <div class="XW_cpzx_title"></div> <div class="XW_cplb"> <ul> <li><a href="/zwy/" title="植物?>植物?/a></li> <li><a href="/eja/" title="二甲?>二甲?/a></li> <li><a href="/yja/" title="一甲胺">一甲胺</a></li> <li><a href="/jc/" title="甲醇">甲醇</a></li> <li><a href="/jq/" title="甲醛">甲醛</a></li> <li><a href="/yec/" title="乙二?>乙二?/a></li> <li><a href="/jsq/" title="甲羃?>甲羃?/a></li> <li><a href="/bsc/" title="丙三?>丙三?/a></li> <li><a href="/hgb/" title="混合?>混合?/a></li> <li><a href="/hgb7/" title="_甲?>_甲?/a></li> <li><a href="/lhqjc/" title="化氢甲?>化氢甲?/a></li> <li><a href="/clsn/" title="ơ氯酔R">ơ氯酔R</a></li> <li><a href="/pyyj/" title="液碱">液碱</a></li> <li><a href="/pianjian/" title="片碱">片碱</a></li> <li><a href="/as/" title="铉|">铉|</a></li> </ul> </div> </div> <div class="XW_lxwm"> <p> 联系人:刘经?/p> <p> 手机Q?3903936877</p> <p> 电话Q?5936724222</p> <p> |址: <a href="http://www.511492.tw">www.511492.tw</a></p> <p> 邮箱Q?a href="mailto:"></a></p> <p> 地址Q河南省Ȯ阳市京开道与五一路交叉口向北500c\?/p> </div> </div> <div class="XW_right"> <div class="XW_cpzs"> <div class="XW_pages_title"> <div class="place">您现在的位置在:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/jszl/">技术资?/a> > 详细内容 </div> <h2>新闻中心</h2> </div> </div> <div class="XW_pages_cont"> <!--pages内容--> <div class="container"> <div class="content"> <h3>除甲醛常用方?/h3> <h6> 来源Q?a href='http://www.511492.tw/news/27.html'>http://www.511492.tw/news/27.html</a>    发布旉 : 2016-01-12 <p>?a href="http://www.511492.tw/">Ȯ阳甲醇</a>?a href="http://www.511492.tw/">Ȯ阳甲醛</a>?a href="http://www.511492.tw/">Ȯ阳乙二?/a>找?a href="http://www.511492.tw/">Ȯ阳永盛xa化工</a>?/p></h6> <div class="detail1" id="zoom" style="width:690px; overflow:hidden; margin-bottom:5px; line-height:28px;"> <p><p> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;color:#333333;line-height:2;">        甲醛作ؓ一U对Z有危害的产品Q市Z除甲醛的产品让人眼q݋乱,有化学除甲醛Q物理除甲醛{,所以在以往的除醛方法很多朋友都存在着误区Q今天小~就讲解下除甲醛的几U重要方法?/span> </p> <p> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;color:#333333;line-height:2;">        除甲醛方法:</span> </p> <p> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;color:#333333;line-height:2;">        zL炭吔R?/span> </p> <p> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;color:#333333;line-height:2;">        我们如果能够找来一个吸附毒气的物体Q那么甲醛自然而然的就减少了,如何清除家具甲醛Q第二种Ҏ是用活性炭吔R法。活性炭是国际公认的吸毒能手Q很多口|、防毒面具都是采用活性炭为原材料。活性炭是一U无毒,不添加Q何的化学物质的物品。活性炭的物理作用是吔R臭气体,甲醛也是一U气体,所以活性炭在吸附甲醛上面有很大的功效,?2时内可以帮助你吸光屋内所有的甲醛?/span> </p> <p> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;color:#333333;line-height:2;">        化学法去除甲?/span> </p> <p> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;color:#333333;line-height:2;">        了解了上?U除去轻度到中度甲醛污染的方法,更后编为大家介l一U除去重度甲醛污染的ҎQ如何清除家L醛(重度甲醛污染Q?采用化学法除去重度甲醛污染是很重要的。重度甲醛污染不是很Ҏ都出掉的Q采用喷雑։{药物也会对房屋造成二次污染Q在选择除甲醛化学物品的时候一定要选择质量好的化学物品Q所以首先利用化学物品除d部分甲醛q后Q一定要采用对h体无伤害的活性炭物理吔RҎQ吸附化学药品所产生的二ơ伤実?/span> </p> <p> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;color:#333333;line-height:2;">        植物除味?/span> </p> <p> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;color:#333333;line-height:2;">        接下来小~要告诉大家一个非常简单除ȝ醛的ҎQ如何清除家L醛?用有机绿色植物就可以L搞定。用植物去除甲醛的方法要求是Q房屋甲醛污染不能够辑ֈ中度污染以上Q不q没事,一般的房屋甲醛污染都是d或者是中度污染的,植物去除甲醛在国家标准三倍以内可以达到很好的效果。你可以Ҏ戉K大小不同Q购买各U植物,编为大家推荐一些吧Q卧室可以放|?-3盆仙人掌Q客厅面U比较大Q放|两盆吊兰以去除中度甲醛污染了?/span> </p> <p> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;color:#333333;line-height:2;">        传统Ҏ</span> </p> <p> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;color:#333333;line-height:2;">        Z么刚刚装修的房屋不能马上居住Q因为很多的涂料中都含有大量的甲醛,很多Ҏ也不例外。如何清除家L醛,编在这里告诉大家一个比较传l的Ҏ那就是用300克红茶用4千克沸腾的开水Ӟ分别攑֜每一个房间里面,把窗h开Q通风48时以上Q会帮助你降?0%的甲醛。你可能会有疑惑Qؓ什么红茶会有这L功效Q茶在中国有几千q的历史了,是一U健康饮品,有分解有害物质的成分。所以用U茶_去甲醛是一个传l的好方法?/span> </p> <p> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;color:#333333;line-height:2;">        通风法去除甲?/span> </p> <p> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;color:#333333;line-height:2;">        如何清除家具甲醛Q首先小~给大家介绍的优质种出去甲醛的方法就是通风法去除甲醛。甲醛是一U气体,所以空气流通会带走一部分的甲醛。通过室内I气的流通,可以降低室内I气中有害物质的含量Q从而减此cȝ质对Z的危実뀂室内不仅仅是有甲醛q一U危害物质,长期的窗门紧锁还会生很多的二氧化碳Q尤其是冬天Z常常紧闭门窗Q室内外I气不能通,要想量避免甲醛的R宻I通风法去除甲醛是优质步?/span> </p></p> </div> <div class="n_article_next" style="line-height:24px;"> <div>上一?<a href="28.html">甲醇用?甲醇h多少一?/a></div> <div>下一?<a href="26.html">2016q??日甲醛h?/a></div> </div> </div> <div class="tag">相关标签Q?/div> <div class="title2">相关新闻</div> <div class="news_list"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><a href="/news/120.html">合法l营植物油的标准是什么?</a></td> </tr> <tr> <td><a href="/news/119.html">甲醇存储|应该怎样选择Q?/a></td> </tr> <tr> <td><a href="/news/118.html">甲醇市场行情介绍</a></td> </tr> <tr> <td><a href="/news/117.html">甲醇应该怎样规范化用?</a></td> </tr> </table> </div> <div class="title2">相关产品</div> <div class="prob_list"> <div class="cn"> <h2><a href="/supply/40.html" title="高端植物? "><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22752/202102211034390352275218238.jpg?path=www.511492.tw/uploads/cp/202102211034390352275218238.jpg" width="150" height="100" border="0" onload="imgZoomer(this,150,100)" /></a></h2> <span><a href="/supply/40.html" title="高端植物? ">高端植物? </a></span></div> <div class="cn"> <h2><a href="/supply/4.html" title="乙二?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22752/202012081622319722275263226.jpg?path=www.511492.tw/uploads/cp/202012081622319722275263226.jpg" width="150" height="100" border="0" onload="imgZoomer(this,150,100)" /></a></h2> <span><a href="/supply/4.html" title="乙二?>乙二?/a></span></div> <div class="cn"> <h2><a href="/supply/39.html" title="一甲胺"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22752/202101111720020122275248476.jpg?path=www.511492.tw/uploads/cp/202101111720020122275248476.jpg" width="150" height="100" border="0" onload="imgZoomer(this,150,100)" /></a></h2> <span><a href="/supply/39.html" title="一甲胺">一甲胺</a></span></div> <div class="cn"> <h2><a href="/supply/3.html" title="甲醛"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22752/202012081623292692275226936.png?path=www.511492.tw/uploads/cp/202012081623292692275226936.png" width="150" height="100" border="0" onload="imgZoomer(this,150,100)" /></a></h2> <span><a href="/supply/3.html" title="甲醛">甲醛</a></span></div> </div> </div> <!--pages内容--> </div> </div> </div> <div class="clearit"></div> </div> <div id="footer"> <div class="foot"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center"> <div class="footnav"> <a href="/" rel="nofollow">首页</a> | <a href="/about/" rel="nofollow">走近我们</a> | <a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯</a> | <a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a> | <a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a> | <a href="/4g/" target="_blank">手机|站</a> | <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1255748840'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1255748840%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-06-16/"></script> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank">{lpȝ</a>   <a target="_blank">豫ICP?5000533?/a> </td> </tr> </table> </div> <div class="copyright"><div>Copyright ©www.511492.tw(<a title="Ȯ阳甲醇" href="http://www.511492.tw/" target="_parent">Ȯ阳甲醇</a>) Ȯ阳市厚盛石油化工有限公? 专业生提供 <p style="font-size:12px; font-weight:normal; display:inline;"> <a href="http://www.511492.tw" target="_blank">Ȯ阳甲醇</a>,<a href="http://www.511492.tw" target="_blank">Ȯ阳甲醛</a>?a href="http://www.511492.tw" target="_blank">Ȯ阳乙二?/a>{?Ƣ迎来电咨询!技术支持:<a >Ȯ阳易网{划</a></p>    <div class="cityspread">    <strong>热门城市推广: </strong>       </div> </div></div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <a href="http://www.511492.tw/"><span class="STYLE1">(*^^*)MG˫淨</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.fipgpb.tw">ټƽ淨</a> <a href="http://www.180505.tw">ô8Ƶ</a> <a href="http://www.739113.tw">ʮһ˶©</a> <a href="http://www.174337.tw">cbaԹñȷ</a> <a href="http://www.782808.tw">ƴƱ׹</a> <a href="http://www.qobywg.tw">ð</a> <a href="http://www.vtcjxq.tw">ʦѧ˿齫</a> <a href="http://www.mdtkwc.tw">ʱʱʿѯ</a> <a href="http://www.398915.tw">360ʮһ˶ͼ</a> <a href="http://www.733064.tw">ֲʿͼ500</a> <a href="http://www.848673.tw">㽭㿪</a> <a href="http://www.928623.tw">ʮֳй</a> <a href="http://www.vntvvr.tw">cmdͶע</a> <a href="http://www.vjrkzl.tw">»ֶ()</a> <a href="http://www.ajtucu.tw">ABֻ¼վ</a> <a href="http://www.158123.tw">Ϸȥô</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>