?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 片碱(生厂家,h) - Ȯ阳市厚盛石油化工有限公?/title> <meta name="keywords" content="片碱" /> <meta name="description" content="Z详细介绍片碱产品内容,包括片碱的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有片新M及最新的市场片碱h.咨询电话:15936724222" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <script> var _contextPath="/fitting"; var _templatePath="/fitting/fduniquestyle/"; var _forbidF5=true;var _forbidCopy=false;var _forbidContextMenu=false; </script> <link href="/template/NEST40025/lib/ospod.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/NEST40025/lib/jquery.js?4.1.0_0"></script> <link href="/template/NEST40025/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST40025/lib/png.js"></script> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/template/NEST40025/lib/menu.js"></script> <link href="/template/NEST40025/lib/productComApp.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST40025/lib/resizeImage.js"></script> <SCRIPT type="text/javascript" src="/template/NEST40025/lib/jquery-1.4.2.js"></SCRIPT> <script type="text/javascript" src="/template/NEST40025/lib/cloud-zoom.1.0.2.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST40025/lib/picCloud.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST40025/lib/lib.js"></script> <link href="/template/NEST40025/lib/cloud-zoom.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST40025/lib/picCloud.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST40025/lib/productComApp.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST40025/lib/resizeImage.js"></script> <!-- saved from url=(0013)about:internet --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST40025/lib/XWcss.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lib/XWcss.css"/> <link href="lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="XW_top"> <div class="XW_top"> <div class="XWtop"> <div class="rk"> 您好Q欢q光?Ȯ阳市厚盛石油化工有限公?|站Q?</div> <div class="XWtopnav"> <ul> <li><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/22752/stat/"></script></li> <li><a style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.511492.tw','片碱(生厂家,h) - Ȯ阳市厚盛石油化工有限公?)">收藏本站</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a></li> <li><a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="XWheader"> <div class="XWheader_logo"> <a href="/"><img src="/uploads/logo/20190321044445.png" alt="Ȯ阳市厚盛石油化工有限公? width="650" height="103" /></a> </div> <div class="header_phone"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST40025/images/search.png" align="top" style="margin-right:10px" > </form> </div> </div> <div class="XWnavcont"> <div class="XWnav"> <ul> <li><a href="/">首页</a></li> <li><a href="/about/">公司?/a></li> <li><a href="/news/">新闻中心</a></li> <li><a href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a href="/news/jszl">技术资?/a></li> <li><a href="/about/about2.html">环境展示</a></li> <li><a href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="XW_banner"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=450 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20150701102615.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20150701102647.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20150703115626.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <div class="XW_container"> <div class="clearit"></div> <div class="XWpage_cont"> <div class="XW_left"> <div class="XW_cpzx"> <div class="XW_cpzx_title"></div> <div class="XW_submenu"> <dl> <dt><a href="/jc/" target="" style="font-weight:bold">甲醇</a></dt> <dt><a href="/jq/" target="" style="font-weight:bold">甲醛</a></dt> <dt><a href="/yec/" target="" style="font-weight:bold">乙二?/a></dt> <dt><a href="/jsq/" target="" style="font-weight:bold">甲羃?/a></dt> <dt><a href="/bsc/" target="" style="font-weight:bold">丙三?/a></dt> <dt><a href="/hgb/" target="" style="font-weight:bold">混合?/a></dt> <dt><a href="/hgb7/" target="" style="font-weight:bold">_甲?/a></dt> <dt><a href="/lhqjc/" target="" style="font-weight:bold">化氢甲?/a></dt> <dt><a href="/clsn/" target="" style="font-weight:bold">ơ氯酔R</a></dt> <dt><a href="/pyyj/" target="" style="font-weight:bold">液碱</a></dt> <dt><a href="/pianjian/" target="" style="font-weight:bold">片碱</a></dt> <dt><a href="/as/" target="" style="font-weight:bold">铉|</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="XW_lxwm"> <p> 联系人:刘经?/p> <p> 手机Q?3903936877</p> <p> 电话Q?5936724222</p> <p> |址: <a href="http://www.511492.tw">www.511492.tw</a></p> <p> 邮箱Q?a href="mailto:"></a></p> <p> 地址Q河南省Ȯ阳市京开道与五一路交叉口向北500c\?/p> </div> </div> <div class="XW_right"> <div class="XW_cpzs"> <div class="XW_pages_title"> <div class="place">您现在的位置在:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/pianjian/">片碱</a> > <a href="/supply/14.html">片碱</a> </div> <h2>片碱</h2> </div> </div> <div class="XW_pages_cont"> <!--pages内容--> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #e7e7e7; background:#fafafa;"> <tr> <td width="200" align="center" valign="top" style="padding:10px; border-right:1px solid #e7e7e7;"><p style="border:2px solid #dbdbdb;width:200px;"><img src="/uploads/cp/20150701030341.jpg" width="200" height="133" onload="imgZoomer(this,200,133)" onclick="new ImageViewer(this,'img');"/></p></td> <td valign="top"><div class="proct_bg1"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <th width="19%">产品名称Q?/th> <td width="81%"><span id="nesttitle">片碱</span></td> </tr> <tr> <th>产品型号Q?/th> <td></td> </tr> <tr> <th style=" vertical-align:top;">产品介:</th> <td><p></p></td> </tr> </table> </div></td> </tr> </table> <div class="content" > <h2><span>详细说明</span></h2> <div class="detail"> <p><a target="_blank" href="http://www.511492.tw/news/14.html"></a><p> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;line-height:2.5;"> 片碱在工业、农业、医疗、甚x食品上都有应用,它的为我们的生活生做出了巨大的贡献Q但是,在片q使用q程中还是应该连接一些安全知识的Q片厂家ؓ大家ȝ了一些,一h看一下吧Q?/span> </p> <p> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;line-height:2.5;"> 片碱既有腐蚀性极强,对纤l、皮肤、玻璃、陶L有腐蚀作用Q与金属铝和锌、非金属和等反应攑և氢;与氯、溴、碘{卤素发生歧化反应;与酸cv中和作用而生成盐和水Q所以,在保存片时要注意把严Q防止暴露在I气中吸收水分潮解或与二氧化?/span> </p> <p> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;line-height:2.5;"> 在用ȝ瓶盛攄或者其他Ş态的氢氧化钠Ӟ不可用玻璃塞Q应换用胶塞Q因氢氧化钠会与ȝ中的二氧化硅反应生成酸钠导致瓶塞与瓶体_接不易打开?/span> </p> <p> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:16px;color:#333333;line-height:2.5;"> </span> </p> <p> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;line-height:2.5;"> 您的需求就是我们的发展Q让您满x我们发展的动力?a href="http://www.511492.tw" target="_blank">Ȯ阳片碱</a>生厂家-Ȯ阳永盛xaQ真诚的Ƣ迎国内外朋友来我厂投资与合作,我们与您携手ƈq,共创好未来Q?/span> </p> <span style="line-height:2.5;color:#333333;background-color:#FFFFFF;"></span><span></span><br /> <p> <br /> </p><span id="nestremark"></span></p> </div> <p> 上一条:<a href="/supply/27.html">新型环保燃料?/a> 下一?<a href="/supply/25.html">甲醇燃料配方技术{?/a> </p> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%c6%ac%bc%ee'>片碱</a>,<a href='/key.aspx?k=%c6%ac%bc%ee%bc%db%b8%f1'>片碱h</a>,<a href='/key.aspx?k=%c6%ac%bc%ee%c5%fa%b7%a2'>片碱批发</a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='http://www.511492.tw/supply/14.html'>http://www.511492.tw/supply/14.html</a></div> <div class="tag">旉:2015-7-1 0:00:00</div> <div class="title2">相关新闻</div> <div class="news_list"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> </table> </div> <div class="title2">相关产品</div> <div class="prob_list"> <div class="cn"> <h2><a href="/supply/14.html" title="片碱"><img src="/uploads/cp/20150701030341.jpg" width="150" height="100" border="0" onload="imgZoomer(this,150,100)" /></a></h2> <span><a href="/supply/14.html" title="片碱">片碱</a></span></div> </div> </td> </tr> </table> <!--pages内容--> </div> </div> </div> <div class="clearit"></div> </div> <div id="footer"> <div class="foot"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center"> <div class="footnav"> <a href="/" rel="nofollow">首页</a> | <a href="/about/" rel="nofollow">走近我们</a> | <a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯</a> | <a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a> | <a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a> | <a href="/4g/" target="_blank">手机|站</a> | <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1255748840'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1255748840%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-06-16/"></script> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank">{lpȝ</a>   <a target="_blank">豫ICP?5000533?/a> </td> </tr> </table> </div> <div class="copyright"><div>Copyright ©www.511492.tw(<a title="Ȯ阳甲醇" href="http://www.511492.tw/" target="_parent">Ȯ阳甲醇</a>) Ȯ阳市厚盛石油化工有限公? 专业生提供 <p style="font-size:12px; font-weight:normal; display:inline;"> <a href="http://www.511492.tw" target="_blank">Ȯ阳甲醇</a>,<a href="http://www.511492.tw" target="_blank">Ȯ阳甲醛</a>?a href="http://www.511492.tw" target="_blank">Ȯ阳乙二?/a>{?Ƣ迎来电咨询!技术支持:<a >Ȯ阳易网{划</a></p>  <div class="cityspread">  <strong>热门城市推广: </strong>    </div> </div></div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <a href="http://www.511492.tw/"><span class="STYLE1">(*^^*)MG˫淨</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.hrjttg.tw">ֻϷ</a> <a href="http://www.uigndd.tw">22ѡ5ͼ㽭</a> <a href="http://www.418624.tw">p62н</a> <a href="http://www.963833.tw">12һţԤ</a> <a href="http://www.781686.tw">ʮһ˶ǰ©</a> <a href="http://www.mzidsg.tw">թ𻨵</a> <a href="http://www.gjohav.tw">ת21</a> <a href="http://www.iwifnw.tw">ʱʱ</a> <a href="http://www.rwfenn.tw">ʻٷվ-</a> <a href="http://www.763207.tw">տ3ֵ©</a> <a href="http://www.580626.tw">5</a> <a href="http://www.219391.tw">ɽʱʱʹ</a> <a href="http://www.710873.tw">Ѷֲ</a> <a href="http://www.979447.tw">㽭11ѡ5</a> <a href="http://www.wmgwiv.tw">нͶƼ</a> <a href="http://www.imxqvh.tw">ţţ߹Ʒ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>