?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 甲醛(生厂家,h) - Ȯ阳市厚盛石油化工有限公?/title> <meta name="keywords" content="甲醛" /> <meta name="description" content="Z详细介绍甲醛产品内容,包括甲醛的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有甲醛新M及最新的市场甲醛h.咨询电话:15936724222" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <script> var _contextPath="/fitting"; var _templatePath="/fitting/fduniquestyle/"; var _forbidF5=true;var _forbidCopy=false;var _forbidContextMenu=false; </script> <link href="/template/NEST40025/lib/ospod.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/NEST40025/lib/jquery.js?4.1.0_0"></script> <link href="/template/NEST40025/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST40025/lib/png.js"></script> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/template/NEST40025/lib/menu.js"></script> <link href="/template/NEST40025/lib/productComApp.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST40025/lib/resizeImage.js"></script> <SCRIPT type="text/javascript" src="/template/NEST40025/lib/jquery-1.4.2.js"></SCRIPT> <script type="text/javascript" src="/template/NEST40025/lib/cloud-zoom.1.0.2.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST40025/lib/picCloud.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST40025/lib/lib.js"></script> <link href="/template/NEST40025/lib/cloud-zoom.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST40025/lib/picCloud.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST40025/lib/productComApp.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST40025/lib/resizeImage.js"></script> <!-- saved from url=(0013)about:internet --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST40025/lib/XWcss.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lib/XWcss.css"/> <link href="lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="XW_top"> <div class="XW_top"> <div class="XWtop"> <div class="rk"> 您好Q欢q光?Ȯ阳市厚盛石油化工有限公?|站Q?</div> <div class="XWtopnav"> <ul> <li><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/22752/stat/"></script></li> <li><a style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.511492.tw','甲醛(生厂家,h) - Ȯ阳市厚盛石油化工有限公?)">收藏本站</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a></li> <li><a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="XWheader"> <div class="XWheader_logo"> <a href="/"><img src="/uploads/logo/20190321044445.png" alt="Ȯ阳市厚盛石油化工有限公? width="650" height="103" /></a> </div> <div class="header_phone"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST40025/images/search.png" align="top" style="margin-right:10px" > </form> </div> </div> <div class="XWnavcont"> <div class="XWnav"> <ul> <li><a href="/">首页</a></li> <li><a href="/about/">公司?/a></li> <li><a href="/news/">新闻中心</a></li> <li><a href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a href="/news/jszl">技术资?/a></li> <li><a href="/about/about2.html">环境展示</a></li> <li><a href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="XW_banner"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=450 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20150701102615.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20150701102647.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20150703115626.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <div class="XW_container"> <div class="clearit"></div> <div class="XWpage_cont"> <div class="XW_left"> <div class="XW_cpzx"> <div class="XW_cpzx_title"></div> <div class="XW_submenu"> <dl> <dt><a href="/jc/" target="" style="font-weight:bold">甲醇</a></dt> <dt><a href="/jq/" target="" style="font-weight:bold">甲醛</a></dt> <dt><a href="/yec/" target="" style="font-weight:bold">乙二?/a></dt> <dt><a href="/jsq/" target="" style="font-weight:bold">甲羃?/a></dt> <dt><a href="/bsc/" target="" style="font-weight:bold">丙三?/a></dt> <dt><a href="/hgb/" target="" style="font-weight:bold">混合?/a></dt> <dt><a href="/hgb7/" target="" style="font-weight:bold">_甲?/a></dt> <dt><a href="/lhqjc/" target="" style="font-weight:bold">化氢甲?/a></dt> <dt><a href="/clsn/" target="" style="font-weight:bold">ơ氯酔R</a></dt> <dt><a href="/pyyj/" target="" style="font-weight:bold">液碱</a></dt> <dt><a href="/pianjian/" target="" style="font-weight:bold">片碱</a></dt> <dt><a href="/as/" target="" style="font-weight:bold">铉|</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="XW_lxwm"> <p> 联系人:刘经?/p> <p> 手机Q?3903936877</p> <p> 电话Q?5936724222</p> <p> |址: <a href="http://www.511492.tw">www.511492.tw</a></p> <p> 邮箱Q?a href="mailto:"></a></p> <p> 地址Q河南省Ȯ阳市京开道与五一路交叉口向北500c\?/p> </div> </div> <div class="XW_right"> <div class="XW_cpzs"> <div class="XW_pages_title"> <div class="place">您现在的位置在:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/jq/">甲醛</a> > <a href="/supply/3.html">甲醛</a> </div> <h2>甲醛</h2> </div> </div> <div class="XW_pages_cont"> <!--pages内容--> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #e7e7e7; background:#fafafa;"> <tr> <td width="200" align="center" valign="top" style="padding:10px; border-right:1px solid #e7e7e7;"><p style="border:2px solid #dbdbdb;width:200px;"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22752/202012081623292692275226936.png?path=www.511492.tw/uploads/cp/202012081623292692275226936.png" width="200" height="133" onload="imgZoomer(this,200,133)" onclick="new ImageViewer(this,'img');"/></p></td> <td valign="top"><div class="proct_bg1"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <th width="19%">产品名称Q?/th> <td width="81%"><span id="nesttitle">甲醛</span></td> </tr> <tr> <th>产品型号Q?/th> <td></td> </tr> <tr> <th style=" vertical-align:top;">产品介:</th> <td><p></p></td> </tr> </table> </div></td> </tr> </table> <div class="content" > <h2><span>详细说明</span></h2> <div class="detail"> <p><a target="_blank" href="http://www.511492.tw/news/3.html"></a><p> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;color:#333333;line-height:2.5;"> 甲醛是一U重要的有机原料Q主要用于h工合成黏l剂Q如Q制酚醛树脂、脲醛树脂、合成纤l_如合成维纶—聚乙烯醇羃甲醛Q、皮革工业、医药、染料等。福马林具有杀菌和防腐能力Q可制生物标本Q其E溶液Q?.1?.5%Q农业上可用来浸U,l种子消毒。工业上常用催化氧化法由甲醇制取甲醛。甲醛可与银氨溶液生银镜反应,使试内壁上附着一薄层光亮如镜的金属银Q化合态银被还原,甲醛被氧化)Q与新制的氢氧化铜悬液反应生成U色沉淀氧化亚铜?/span> </p> <p> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;color:#333333;line-height:2.5;"> 甲醛是更单的醛,通常把它归ؓ饱和一元醛Q但它左叛_Uͼ相当于二元醛。在与弱氧化剂的反应中,每摩HCHO更多可还原出4mol的Ag?mol的氧化亚铜,q都是乙醛还原能力的两倍,故甲醛又像二元醛?/span> </p> <p> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;color:#333333;line-height:2.5;"> <a href="http://www.511492.tw" target="_blank">Ȯ阳甲醛</a>知名生厂家-Ȯ阳市永盛石油化工有限公司成立于2014q_公司之前一直致力于对化工品的研发Q我公司座落在风景秀丽,国家园林城市Q石油城市的沛_省濮阛_Q我公司技术h员根据多q实늻验对黑臭柴aQ废机a炼aQ塑料aQ轮胎aQ一UaQ二UaQ催化柴油等油品掌握了脱ԌdQ稳定提质ؓ一体的技术。ƈ开发研制了黑柴油脱色剂Q塑料a除味剂,柴a消剂,抗氧剂,十六烷值提高剂Q降凝剂{一pdxad产品Q?/span> </p> <p> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;color:#333333;line-height:2.5;"> 现我公司针对各大公司l营供应Q甲醇、甲醛、甲~醛、乙二醇、次氯酸钠、液、石油脱色剂、石油脱色砂、}水、片、粗甲醇、؜合苯、丙三醇{化工品?/span> </p> <p> <span style="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;color:#333333;line-height:2.5;"> Ƣ迎来电咨询!</span> </p><span id="nestremark"></span></p> </div> <p> 上一条:<a href="/supply/4.html">乙二?/a> 下一?<a href="/supply/2.html">甲醇</a> </p> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%bc%d7%c8%a9'>甲醛</a>,<a href='/key.aspx?k=%bc%d7%c8%a9%bc%db%b8%f1'>甲醛h</a>,<a href='/key.aspx?k=%bc%d7%c8%a9%c5%fa%b7%a2'>甲醛批发</a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='http://www.511492.tw/supply/3.html'>http://www.511492.tw/supply/3.html</a></div> <div class="tag">旉:2015-6-30 0:00:00</div> <div class="title2">相关新闻</div> <div class="news_list"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><a href="/news/111.html">大量接触乙二醇对皮肤有害吗?</a></td> </tr> <tr> <td><a href="/news/110.html">乙二醇中毒后该怎么做?</a></td> </tr> <tr> <td><a href="/news/109.html"> 甲醛在生zM主要来源于哪些方面呢Q?/a></td> </tr> <tr> <td><a href="/news/108.html">甲醇储存时应从哪些方面考虑Q?/a></td> </tr> </table> </div> <div class="title2">相关产品</div> <div class="prob_list"> <div class="cn"> <h2><a href="/supply/3.html" title="甲醛"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22752/202012081623292692275226936.png?path=www.511492.tw/uploads/cp/202012081623292692275226936.png" width="150" height="100" border="0" onload="imgZoomer(this,150,100)" /></a></h2> <span><a href="/supply/3.html" title="甲醛">甲醛</a></span></div> <div class="cn"> <h2><a href="/supply/20.html" title="国标甲醛"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22752/202012081625027382275265483.jpg?path=www.511492.tw/uploads/cp/202012081625027382275265483.jpg" width="150" height="100" border="0" onload="imgZoomer(this,150,100)" /></a></h2> <span><a href="/supply/20.html" title="国标甲醛">国标甲醛</a></span></div> </div> </td> </tr> </table> <!--pages内容--> </div> </div> </div> <div class="clearit"></div> </div> <div id="footer"> <div class="foot"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center"> <div class="footnav"> <a href="/" rel="nofollow">首页</a> | <a href="/about/" rel="nofollow">走近我们</a> | <a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯</a> | <a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a> | <a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a> | <a href="/4g/" target="_blank">手机|站</a> | <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1255748840'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1255748840%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-06-16/"></script> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank">{lpȝ</a>   <a target="_blank">豫ICP?5000533?/a> </td> </tr> </table> </div> <div class="copyright"><div>Copyright ©www.511492.tw(<a title="Ȯ阳甲醇" href="http://www.511492.tw/" target="_parent">Ȯ阳甲醇</a>) Ȯ阳市厚盛石油化工有限公? 专业生提供 <p style="font-size:12px; font-weight:normal; display:inline;"> <a href="http://www.511492.tw" target="_blank">Ȯ阳甲醇</a>,<a href="http://www.511492.tw" target="_blank">Ȯ阳甲醛</a>?a href="http://www.511492.tw" target="_blank">Ȯ阳乙二?/a>{?Ƣ迎来电咨询!技术支持:<a >Ȯ阳易网{划</a></p>    <div class="cityspread">    <strong>热门城市推广: </strong>       </div> </div></div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <a href="http://www.511492.tw/"><span class="STYLE1">(*^^*)MG˫淨</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.9394139.buzz">ȫIJƱƽ̨</a> <a href="http://www.1476689.buzz">΢ŲH5ôˢ</a> <a href="http://www.912474.buzz">ɽ11ѡ5ͼ</a> <a href="http://www.sipchvu.buzz">76˺ܾ</a> <a href="http://www.647945.buzz">11ѡʲô</a> <a href="http://www.4817279.buzz">ЩƵ</a> <a href="http://www.927450.buzz">Ͽ10ֿͼ</a> <a href="http://www.5635984.buzz">һ齫</a> <a href="http://www.30923156.buzz">齫</a> <a href="http://www.2313769.buzz">516㼼</a> <a href="http://www.545023.buzz">ʮһѡ</a> <a href="http://www.801652.buzz">СФѡһФ</a> <a href="http://www.0285772.buzz">δټ</a> <a href="http://www.613971.buzz">ʮһѡ忪ͼ</a> <a href="http://www.7152699.buzz">ϷϷ</a> <a href="http://www.32662704.buzz">齫˳</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>